dr Jolanta Niewiadomska (Cembrzyńska) Fizjoterapeuta dziec, Certyfikowany terapeuta metody NDT Bobath,Dyplomowany terapeuta neurorozwojowy
dr Paweł Niewiadomski Rehabilitacja osób dorosłych, Certyfikowany terapeuta metody PNF, McKenzie